Make your own free website on Tripod.com


 

                                                            .


 


 

    


        Merhaba;


 

Ben  Pamukkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü 2007 Mezunuyum.3.Sınıf Öğrencisi olduğum dönemlerde, Çok Değerli ve Kıymetli Hocam
Doç. Dr. Yakup KASKA, Büyük bir Özveri ve Özenle  hazrladığı ^Biyolojik Animasyonlar^ Arşivini Biz Biyoloji Öğrencileriyle paylaşmıştır . O dönemdeki  bütün öğrenciler bu arşivden birer kopya almıştık. Böyle güzel ve çok kapsamlı  arşivi şu anda okumakta olan Tüm PAU-Biyoloji  ile paylaşabilmek adına size bu küçük web sitesini hazırladım. Umarım Hepiniz İçin Yararlı Olur.

 

Sn. Hocam 'a Burdan Teşekkürlerimi Bildiriyorum.

Berna GEÇER

Biologist

Product Meneger


 


 


  


 

Değerli Meslektaşlarımız,

Uzun zamandır Pamukkale Üniversitesi'nde gerçekleştirmeyi arzuladığımız 20. Ulusal Biyoloji Kongresi'ni hayata geçirmenin heyecanı içerisindeyiz.  Ülkemizin müstesna şehirlerinden biri olan DENİZLİ’de 21-25 Haziran 2010 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz 20. Ulusal Biyoloji Kongresi'ne (Uluslararası katılımlı) sizleri davet etmekten büyük onur ve mutluluk duymaktayız.

Yaşamın gizemlerini barındırmasından dolayı her geçen gün artan bir ilgi çekmesi; günümüzün en önemli bilim dallarından biri hale gelmesi; tıp, gıda, ziraat, veterinerlik gibi çok çeşitli alanlarda büyük gelecek vaat eden çalışmalara temel oluşturması ve geçmiş Ulusal Biyoloji kongrelerine yoğun ilgi gösterilmesi gibi verilerden yola çıkarak yoğun ilgi çekeceğine inandığımız böyle bir kongreye ev sahipliği yapacak olmanın onur ve sorumluluğu ile siz değerli meslektaşlarımızın katılımı ve katkılarıyla başarılı bir kongre gerçekleşeceğine inanıyoruz.

Lütfen kongreye ön kaydınızı yaptırınız.

21 - 25 Haziran 2010 tarihlerinde Pamukkale’de sizleri aramızda görmek dileklerimizle...


 

Kongre Düzenleme Kurulu Adına
Prof. Dr. Alaattin ŞEN


 

BİYOLOJİK ANİMASYONLAR WEB ADRESLERİ

  Konular (Alfabetik sırada) Web adresi
1 Adhezyon http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/transformation2.html
2 Aerobik Solunum http://www.sp.uconn.edu/~terry/Common/respiration.html
3 aksiyon potansiyeli http://www.blackwellpublishing.com/matthews/actionp.html
4 Aktif taşıma http://staff.jccc.net/pdecell/cells/activet.html
5 Aktif taşıma http://www.bbc.co.uk/education/asguru/biology/01cellbiology/05pathways/08active/index.shtml
6 Aktif ve Pasif taşıma http://www.hschickor.de/akcarr.html
7 Aktin-miyosiz http://www.sci.sdsu.edu/movies/actin_myosin_gif.html
8 Aktin-Miyozin http://www.sci.sdsu.edu/movies
9 AMİNO ASİT http://www.tvdsb.on.ca/westmin/science/sbioac/biochem/amino.htm
10 Aminoasit ve proteinler http://www.johnkyrk.com/aminoacid.html
11 Animasyon çok- http://www.bio.davidson.edu./old_site/animate.html
12 animasyon genel http://science.nhmccd.edu/biol/bio1int.htm
13 Animasyon genel http://www.sumanasinc.com/webcontent/animation.html
14 ATP sentezi http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/metabolism/atpsyn2.swf
15 ATPase-Osmos-Mayoz-Mitoz-DNA replikasyonu http://www.stolaf.edu/people/giannini/biological%20anamations.html
16 Bakteriophage  http://www.cellsalive.com/phage.htm
17 Bakteriophage http://www.cellsalive.com/phage.htm
18 Beyin ve yapısı http://www.wisc-online.com/objects/framz.asp?objID=OTA502
19 Big bang http://expositions.bnf.fr/ciel/elf/1big/big.htm
20 Big bang http://www.bbc.co.uk/education/rocks/flash/indexfull.html
21 Big bang http://www.schoolscience.co.uk/flash/bang.htm
22 Biyolojik moleküller http://www.bbc.co.uk /education/asguru/biology/ 02biologicalmolecules/01proteins/index.shtml
23 Böbrek yapısı http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/majorsbiology/kidney.html
24 Brain tümörü http://www.bio.davidson.edu/old_site/animate.html
25 Cell Death http://www.whfreeman.com/kuby/content/anm/kb04an01.htm
26 Choromosom Structure http://www.johnkyrk.com/chromosomestructure.html
27 DDT - malariada evrimleşme http://www.usuhs.mil/pmb/TPH/ddt-malaria-container.html
28 deneyler http://bioweb.wku.edu/courses/Biol121/Carbo/Carbo1.asp
29 deneyler http://bioweb.wku.edu/courses/Biol121/Psynth/Psynth1.asp
30 Difüzyon http://biyoloji_genetik.sitemynet.com/animasyonlar/difuzyon.htm
31 Difüzyon http://www.bbc.co.uk/education/asguru/biology/01cellbiology/05pathways/06passivesimple/index.shtml
32 Difüzyon http://www.johnkyrk.com/diffusion.html
33 Difüzyon http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/transport/project.swf
34 Dizi analizi http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/cycseq.html
35 DNA  http://www.johnkyrk.com/DNAanatomy.html
36 DNA http://www.bio.davidson.edu/courses/genomics/chip/chip.html
37 DNA http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/animations.html
38 DNA http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/nonmajorsbiology/dnalibrary.html
39 DNA   http://www.johnkyrk.com/DNAreplication.html
40 DNA Anatomisi http://www.johnkyrk.com/DNAanatomy.html
41 DNA çipleri http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/dnachip.html 
42 DNA çipleri http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/majorsbiology/dnachips.html
43 DNA replication  http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/DNA%20Replication%20-%20long%20.html
44 DNA replication http://biotech-adventure.okstate.edu/low/basics/dna_replication/replication4/animation/
45 DNA REPLİKASYONU http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter14/animations.html#
46 DNA replikasyonu http://www.hschickor.de/dnarepli.html
47 DNA Replikasyonu http://www.johnkyrk.com/DNAreplication.html
48 DNA Replikasyonu http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/DNA%20Replication%20-%20long%20.html
49 DNA REPLİKASYONU http://www.tokyo-med.ac.jpgenetindex-e.htm
50 DNA restriksiyon http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/restriction.html
51 DNA yapısı http://www.bio.cmu.edu/courses/03121/mov_anim.html
52 DNA yapısı http://www.pbs.org/wgbh/nova/genome/dna.html 
53 DNAnın kopyası http://biyoloji_genetik.sitemynet.com/animasyonlar/dnanin_kopyasi.htm
54 DNAnın replikasyonu http://biyoloji_genetik.sitemynet.com/animasyonlar/dnanin_replikasyonu.htm
55 DNAnın şifresi http://biyoloji_genetik.sitemynet.com/animasyonlar/dnanin_sifresi.htm
56 DNAnın yapısı http://biyoloji_genetik.sitemynet.com/animasyonlar/dnanin_yapisi.htm
57 DNA-RNA http://www.johnkyrk.com/DNAtranscription.html
58 döllenme http://brodylab.eng.uci.edu/~jpbrody/animations/
59 döllenme ve gelişme http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/majorsbiology/ovarianuterine.html
60 Elektroforez http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/electrophoresis.html
61 Endocytosis, exocytosis, pompalar http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter6/animations.html#
62 endositoz http://home.earthlink.net/~shalpine/anim/Life/endo.htm
63 ENZİM http://programs.northlandcollege.edu/biology/Biology1111/animations/enzyme.swf
64 Enzim aktivitesi http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/Enzyme%20activity.html
65 Enzimaktivitesi  http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/Enzyme%20activity.html
66 Enzimler http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/enzymes/enzyme.swf
67 Enzimler http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/enzymes/G-3-P%20mech..swf
68 Enzimler http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/enzymes/transition%20state.swf
69 Enzimlerin Biyokimyasal http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter8/animations.html#
70 Enzimlerin Çalışması http://programs.northlandcollege.edu/biology/Biology1111/animations/enzyme.html
71 Enzyme animation http://www.nd.edu/~aostafin/CRCD/index7.htm
72 Epinefrin mekanizması http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter47/animations.html
73 ETS-mitokondri http://www.johnkyrk.com/mitochondrion.html 
74 ETS-mitokondri http://www.stolaf.edu/people/giannini/biological/mitochondrial elektron transport
75 ETS-mitokondri http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/metabolism/mido%20e%20transport.swf
76 Fotosentez http://www.cix.co.uk/~argus/Dreambio/photosynthesis/photosynthsis%20animation.htm
77 Fotosentez ışıklı evre http://www.johnkyrk.com/photosynthesis.html
78 Fotosentez Karanlık evre http://www.johnkyrk.com/photosynthesisdark.html
79 Fotosentez-ışıkhttp://www.cst.cmich.edu/users/baile1re/ bio101fall/enzphoto/photoanima.htm#
80 Fotosentez-ışık http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/majorsbiology/harvestinglight.html
81 Genetik Transfer http://www.abpischools.org.uk/resources/poster-series/geneng/geanim.asp 
82 Glikoliz http://www.tvdsb.on.ca/westmin/science/sbioac/energy/glycolys.htm 
83 Glikolizis http://www.johnkyrk.com/glycolysis.html
84 glikolizis http://www.science.smith.edu/departments/ Biology/Bio231/glycolysis.html
85 Glikoz http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/carbonhydrates/glucose.swf
86 Golgi http://www.johnkyrk.com/golgiAlone.html 
87 Göz disseksiyonu http://www.exploratorium.edu/learning_studio/cow_eye/step13.html
88 Gr- bakteri-LPS salınımı http://www.cat.cc.md.us/courses/bio141/lecguide/unit1/bacpath/lpsan.html
89 H.zar proton geçişi http://www.humboldt.edu/~serc/animation.html
90 Hair cell transduction channels.) http://www.blackwellpublishing.com/matthews/haircell.html 
91 Hamilelik Testi http://www.whfreeman.com/kuby/content/anm/kb07an01.htm
92 Hayvan ve Bitki Hayat Döngüsü http://www.wisc-online.com/objects/index_tj.asp?objid=BIO104 
93 HIV
94 HIV http://www.cellsalive.com/hiv2.htm
95 HIV Hücre Döngüsü http://www.galaxygoo.org/hiv/hiv_lifecycle.html 
96 Hidroliz sentez http://www.tvdsb.on.ca/westmin/science/sbioac/biochem/condense.htm
97 Hücre Anotimisi http://www.johnkyrk.com/CellIndex.html
98 Hücre biyolojisi http://www.johnkyrk.com/
99 hücre biyolojisi http://www.johnkyrk.com/index.html 
100 Hücre bölünmesi http://www.biology.arizona.edu/cell_bio/tutorials/cell_cycle/cells3.html
101 hücre döngüsü http://www.biology.arizona.edu/cell_bio/activities/cell_cycle/cell_cycle.html
102 Hücre döngüsü  http://www.cellsalive.com/cell_cycle.htm
103 Hücre farklılaşması http://science.nhmccd.edu
104 Hücre Membranı http://www.johnkyrk.com/cellmembrane.html
105 hücre online deney http://www.bbc.co.uk /education/asguru/biology/ 01cellbiology/index.shtml
106 Hücre saati http://www.cellsalive.com/cell_cycle.htm
107 Hücre yapısı http://www.cancerquest.org/index.cfm?page=41
108 Hücre yapısı http://www.wiley.com/legacy/college/boyer/ 0470003790/animations/cell_structure/cell_structure.htm
109 Hücre zarı http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/lipids/membrane2.swf
110 Hücrede transport http://programs.northlandcollege.edu/biology/Biology1111/animations/transport1.html 
111 Hücreler arası haberleşmeler http://entochem.tamu.edu/G-Protein/index.html
112 IP3 and Ca2+ Ion Wave http://www.bio.davidson.edu/courses/ Immunology/Flash/IP3.html
113 immunobiology www.blink.uk.com/immunoanimations
114 İMMÜN SİSTEM http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter48/animations.html#
115 İskelet sitemi http://www.wisc-online.com/objects/index_tj.asp?objid=AP12104
116 İşitme http://www.blackwellpublishing.com/matthews/ear.html
117 Kağıt kromotrogifisi http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/Chrom%26Elpho.html
118 Kalp http://heart.healthcentersonline.com/animations/show_all_animations.cfm
119 Kalvin döngüsü http://faculty.nl.edu/jste/calvin_cycle.htm 
120 Kamçı ve sil haraketleri http://programs.northlandcollege.edu/biology/Bıology 1111/animations/flagellum.html
121 kanallar http://www.blackwellpublishing.com/matthews/channel.html
122 Kanser büyümesi http://en.science-generation.com/biotmedianim popup.php?id_anim=17
123 Kanser büyümesi http://www.pbs.org/wgbh/nova/cancer/grow_flash.html
124 Kök hücre http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/nonmajorsbiology/stemcells.html
125 Kök hücre http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/stemcells.html
126 Krebs http://www.johnkyrk.com/krebs.html
127 Kromozomlar http://biyoloji_genetik.sitemynet.com/animasyonlar/kromozomlar.htm
128 kurbağa disseksiyonu http://curry.edschool.virginia.edu/go/frog/home.html
129 kuş davranış http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/nonmajorsbiology/behaviors.html
130 Lipid http://www.wisc-online.com/objects/index_tj.asp?objid=AP13204
131 Lipit sentezi http://www2.nl.edu/jste/lipids.htm
132 Makro kromozom anomalileri http://www.burclab.com/
133 MAP kinase pathway http://www.biocreations.com/pages/bioanimations.html
134 Mayoz  http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/meiosis.html
135 Mayoz
136 MAYOZ http://www.cellsalive.com/meiosis.htm
137 MAYOZ http://www.johnkyrk.com/meiosis.html
138 Mayoz http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/meiosis.html
139 Mayoz http://www.pbs.org/wgbh/nova/baby/divi_flash.html
140 Mayoz bölünme http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter12/animatio4ns.html#
141 Meiosis http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/celldivision/meiosis.swf  
142 membran yapısı http://www.bbc.co.uk/education/asguru/biology/01cellbiology/05pathways/05membrane/index.shtml
143 Menstruasyon devri http://www.fertilitylifelines.com/fertilityhealth/biology/naturalcycle.jsp
144 mikrotübüller http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/cellstructures/micro%20slide.swf
145 Mitokondri http://biyoloji_genetik.sitemynet.com/animasyonlar/mitokondri.htm
146 mitoz  http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/mitosis.html 
147 Mitoz http://www.cellsalive.com/mitosis.htm
148 Mitoz http://www.digischool.nl/bioplek/animaties/cel/mitose.html
149 Mitoz http://www.johnkyrk.com/mitosis.fr.html
150 Mitoz http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/mitosis.html
151 MiTOZ ve MAYOZ http://www.stanford.edu/group/Urchin/ameiosis.htm
152 miyosiz http://www.blackwellpublishing.com/matthews/myosin.html
153 MPF aktivitesi http://faculty.plattsburgh.edu/donald.slish/MPF.html
154 mRNA http://vcell.ndsu.nodak.edu/animations/mrnaprocessing/movie.htm
155 Na-K POMPASI http://www.msjensen.gen.umn.edu/1135/Links/Animations/default.html
156 Na-K POMPASI, KİMYASAL SİNAPS http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter45/animations.html#
157 Na-K pump http://courses.cm.utexas.edu/archive/Spring1999/CH339K/Caras/Web339K/Animations/IonPump.html
158 neuromuscular junction http://www.blackwellpublishing.com/matthews/nmj.html 
159 Nörofil-extracellular http://www.cat.cc.md.us/courses/bio141/lecguide/unit1/bacpath/ekillgn.html
160 Nöronlar http://www.wisc-online.com/objects/index_tj.asp?objid=AP11804
161 Nörotransmitterler http://www.blackwellpublishing.com/matthews/neurotrans.html
162 Oksidatif fosforilasyon http://www.nature.com/nrg/journal/v2/n5/animation/nrg0501_342a_swf_MEDIA1.html
163 Osmoz mekaniması http://www.tvdsb.on.ca/westmin/science/sbi3a1/Cells/Osmosis.htm
164 parankimatik göz refleksi http://medstat.med.utah.edu/kw/animations/hyperbrain/parasymp_reflex/reflex.html
165 PCR http://spine.rutgers.edu/cellbio/flash/pcr.htm
166 PCR http://users.ugent.be/~avierstr/principles/pcrani.html
167 PCR http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/pcr.html
168 PCR http://www.people.virginia.edu/~rjh9u/pcranim.html
169 PCR,agaroz jel,telomeraz http://faculty.plattsburgh.edu/donald.slish/PCRmov.html
170 PCR_RT http://www.bio.davidson.edu/courses/Immunology/Flash/RT_PCR.html
171 PCR-RT  http://www.bio.davidson.edu/courses/Immunology/Flash/RT_PCR.html
172 PCR-RT http://www.bio.davidson.edu/courses/Immunology/Flash/RT_PCR.html
173 Peryodik cetvel http://science.nhmccd.edu/biol/ap1int.htm
174 pH http://www.johnkyrk.com/pH.html
175 protein life cycle http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/molecularbiology/lifecycleprotein_fla.html
176 Protein Salgılanması http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/molecularbiology/proteinsecretion_fla.html 
177 Protein sentezi  http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/Protein%20Synthesis%20-%20long.html
178 Protein sentezi http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter15/animations.html#
179 Protein sentezi http://www.ac-creteil.fr/biotechnologies/doc_steroidesignal.htm
180 Protein Sentezi http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/Protein%20Synthesis%20-%20long.html
181 Protein sentezi http://www.wisc-online.com/objects/index_tj.asp?objid=AP1302
182 Protein sentezinde mRNA”nın rolü  http://vcell.ndsu.nodak.edu/animations/mrnaprocessing/polyadenylation.htm
183 protein yapısı http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/nonmajorsbiology/proteinstructure.html
184 RNA http://croptechnology.unl.edu/download.cgi
185 RNA http://www.hhmi.org/biointeractive/rna/rnai/index.html 
186 RNA http://www.nature.com/focus/rnai/animations/animation/animation.htm
187 Simport - antiport  http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter6/animations.html#
188 Sinapslar http://www.hschickor.de/synaps.html
189 Sinaptik iletim http://bcs.whfreeman.com/thelifewire/content/chp44/4403s.swf
190 Sinir sisteminde uyarıların iletilmesi http://bcs.whfreeman.com/thelifewire/content/chp44/4401s.swf
191 Sinyal iletimi http://www.ac-creteil.fr/biotechnologies/doc_proteinesG.htm
192 Solunum http://www.airinfonow.org/html/lungattack/lungplay.htm
193 SPERMATOGENEZ http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter50/animations.html
194 sunumlar http://www.croptechnology.unl.edu/download.cgi
195 Telomeraz http://faculty.plattsburgh.edu/donald.slish/Telomerase.html
196 Timin Dimerlerinin Oluşması http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter20/animations.html 
197 Tranport tipleri http://www.bbc.co.uk /education/asguru/biology/ 01cellbiology/05pathways/index.shtml
198 Transformasyon http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/transformation1.html
199 Transkripsiyon http://www-class.unl.edu/biochem/gp2/m_biology/animation/gene/gene_a2.html
200 Transkripsiyon ve translasyon http://www.hschickor.de/animat.html
201 translasyon  http://vcell.ndsu.nodak.edu/animations/mrnaprocessing/movie.htm
202 Translation http://www.accessscience.com/Encyclopedia /2/28/Est_an017390.html
203 TRİGLİSERİDLER http://www.tvdsb.on.ca/westmin/science/sbioac/biochem/triglyc.htm
204 tüp bebk-gastrulasyon http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/nonmajorsbiology/invitrofertilization.html
205 Tyrosine Kinase Receptors http://faculty.plattsburgh.edu/donald.slish/ tyrosinekinase/TK2.html
206 Yağ kullanımı http://www.hhmi.org/biointeractive/obesity/usefat/index.html 
207 Yağ sindirimi-Safra http://www.biologyinmotion.com/bile/index.html 

 208 Simport - antiport  http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter6/animations.html#
209 translasyon  http://vcell.ndsu.nodak.edu/animations/mrnaprocessing/movie.htm
210 Protein sentezinde mRNA”nın rolü  http://vcell.ndsu.nodak.edu/animations/mrnaprocessing/polyadenylation.htm
211 PCR-RT  http://www.bio.davidson.edu/courses/Immunology/Flash/RT_PCR.h213 Bakteriophage  http://www.cellsalive.com/phage.htm
214 DNA  http://www.johnkyrk.com/DNAanatomy.html
215 DNA   http://www.johnkyrk.com/DNAreplication.html
216 DNA replication  http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/DNA%20Replication%20-%20long%20.html

218 Mayoz  http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/meiosis.ht

220 Protein sentezi  http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/Protein%20Synthesis%20-%20long.html

223 Sinir sisteminde uyarıların iletilmesi http://bcs.whfreeman.com/thelifewire/content/chp44/4401s.swf
224 Sinaptik iletim http://bcs.whfreeman.com/thelifewire/content/chp44/4403s.swf
225 DNA replication http://biotech-adventure.okstate.edu/low/basics/dna_replication/replication4/animation/
226 deneyler http://bioweb.wku.edu/courses/Biol121/Carbo/Carbo1.asp
227 deneyler http://bioweb.wku.edu/courses/Biol121/Psynth/Psynth1.asp
228 Difüzyon http://biyoloji_genetik.sitemynet.com/animasyonlar/difuzyon.htm
229 DNAnın kopyası http://biyoloji_genetik.sitemynet.com/animasyonlar/dnanin_kopyasi.htm
230 DNAnın replikasyonu http://biyoloji_genetik.sitemynet.com/animasyonlar/dnanin_replikasyonu.htm
231 DNAnın şifresi http://biyoloji_genetik.sitemynet.com/animasyonlar/dnanin_sifresi.htm
232 DNAnın yapısı http://biyoloji_genetik.sitemynet.com/animasyonlar/dnanin_yapisi.htm
233 Kromozomlar http://biyoloji_genetik.sitemynet.com/animasyonlar/kromozomlar.htm
234 Mitokondri http://biyoloji_genetik.sitemynet.com/animasyonlar/mitokondri.htm
235 döllenme http://brodylab.eng.uci.edu/~jpbrody/animations/
236 Na-K pump http://courses.cm.utexas.edu/archive/Spring1999/CH339K/Caras/Web339K/Animations/IonPump.html
237 RNA http://croptechnology.unl.edu/download.cgi
238 kurbağa disseksiyonu http://curry.edschool.virginia.edu/go/frog/home.html
239 Kanser büyümesi http://en.science-generation.com/biotmedianim popup.php?id_anim=17
240 Hücreler arası haberleşmeler http://entochem.tamu.edu/G-Protein/index.html
241 Big bang http://expositions.bnf.fr/ciel/elf/1big/big.htm
242 Kalvin döngüsü http://faculty.nl.edu/jste/calvin_cycle.htm 
243 Tyrosine Kinase Receptors http://faculty.plattsburgh.edu/donald.slish/ tyrosinekinase/TK2.html
244 MPF aktivitesi http://faculty.plattsburgh.edu/donald.slish/MPF.html
245 PCR,agaroz jel,telomeraz http://faculty.plattsburgh.edu/donald.slish/PCRmov.html
246 Telomeraz http://faculty.plattsburgh.edu/donald.slish/Telomerase.html
247 Kalp http://heart.healthcentersonline.com/animations/show_all_animations.cfm
248 Mayoz bölünme http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter12/animatio4ns.html#
249 DNA REPLİKASYONU http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter14/animations.html#
250 Protein sentezi http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter15/animations.html#
251 Timin Dimerlerinin Oluşması http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter20/animations.html 
252 Na-K POMPASI, KİMYASAL SİNAPS http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter45/animations.html#
253 Epinefrin mekanizması http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter47/animations.html
254 İMMÜN SİSTEM http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter48/animations.html#
255 SPERMATOGENEZ http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter50/animations.html
256 Endocytosis, exocytosis, pompalar http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter6/animations.html#
257 Enzimlerin Biyokimyasal http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter8/animations.html#
258 endositoz http://home.earthlink.net/~shalpine/anim/Life/endo.htm
259 parankimatik göz refleksi http://medstat.med.utah.edu/kw/animations/hyperbrain/parasymp_reflex/reflex.html
260 Kamçı ve sil haraketleri http://programs.northlandcollege.edu/biology/Bıology 1111/animations/flagellum.html
261 Enzimlerin Çalışması http://programs.northlandcollege.edu/biology/Biology1111/animations/enzyme.html
262 ENZİM http://programs.northlandcollege.edu/biology/Biology1111/animations/enzyme.swf
263 Hücrede transport http://programs.northlandcollege.edu/biology/Biology1111/animations/transport1.html 
264 Hücre farklılaşması http://science.nhmccd.edu
265 Peryodik cetvel http://science.nhmccd.edu/biol/ap1int.htm
266 animasyon genel http://science.nhmccd.edu/biol/bio1int.htm
267 PCR http://spine.rutgers.edu/cellbio/flash/pcr.htm
268 Aktif taşıma http://staff.jccc.net/pdecell/cells/activet.html
269 PCR http://users.ugent.be/~avierstr/principles/pcrani.html
270 mRNA http://vcell.ndsu.nodak.edu/animations/mrnaprocessing/movie.htm
271 Genetik Transfer http://www.abpischools.org.uk/resources/poster-series/geneng/geanim.asp 
272 Translation http://www.accessscience.com/Encyclopedia /2/28/Est_an017390.html
273 Sinyal iletimi http://www.ac-creteil.fr/biotechnologies/doc_proteinesG.htm
274 Protein sentezi http://www.ac-creteil.fr/biotechnologies/doc_steroidesignal.htm
275 Solunum http://www.airinfonow.org/html/lungattack/lungplay.htm
276 Tranport tipleri http://www.bbc.co.uk /education/asguru/biology/ 01cellbiology/05pathways/index.shtml
277 hücre online deney http://www.bbc.co.uk /education/asguru/biology/ 01cellbiology/index.shtml
278 Biyolojik moleküller http://www.bbc.co.uk /education/asguru/biology/ 02biologicalmolecules/01proteins/index.shtml
279 membran yapısı http://www.bbc.co.uk/education/asguru/biology/01cellbiology/05pathways/05membrane/index.shtml
280 Difüzyon http://www.bbc.co.uk/education/asguru/biology/01cellbiology/05pathways/06passivesimple/index.shtml
281 Aktif taşıma http://www.bbc.co.uk/education/asguru/biology/01cellbiology/05pathways/08active/index.shtml
282 Big bang http://www.bbc.co.uk/education/rocks/flash/indexfull.html
283 DNA yapısı http://www.bio.cmu.edu/courses/03121/mov_anim.html
284 Animasyon çok- http://www.bio.davidson.edu./old_site/animate.html
285 IP3 and Ca2+ Ion Wave http://www.bio.davidson.edu/courses/ Immunology/Flash/IP3.html
286 DNA http://www.bio.davidson.edu/courses/genomics/chip/chip.html
287 PCR_RT http://www.bio.davidson.edu/courses/Immunology/Flash/RT_PCR.html
288 PCR-RT http://www.bio.davidson.edu/courses/Immunology/Flash/RT_PCR.html
289 Brain tümörü http://www.bio.davidson.edu/old_site/animate.html
290 MAP kinase pathway http://www.biocreations.com/pages/bioanimations.html
291 hücre döngüsü http://www.biology.arizona.edu/cell_bio/activities/cell_cycle/cell_cycle.html
292 Hücre bölünmesi http://www.biology.arizona.edu/cell_bio/tutorials/cell_cycle/cells3.html
293 Yağ sindirimi-Safra http://www.biologyinmotion.com/bile/index.html 
294 aksiyon potansiyeli http://www.blackwellpublishing.com/matthews/actionp.html
295 kanallar http://www.blackwellpublishing.com/matthews/channel.html
296 İşitme http://www.blackwellpublishing.com/matthews/ear.html
297 Hair cell transduction channels.) http://www.blackwellpublishing.com/matthews/haircell.html 
298 miyosiz http://www.blackwellpublishing.com/matthews/myosin.html
299 Nörotransmitterler http://www.blackwellpublishing.com/matthews/neurotrans.html
300 neuromuscular junction http://www.blackwellpublishing.com/matthews/nmj.html 
301 Makro kromozom anomalileri http://www.burclab.com/
302 Hücre yapısı http://www.cancerquest.org/index.cfm?page=41
303 Nörofil-extracellular http://www.cat.cc.md.us/courses/bio141/lecguide/unit1/bacpath/ekillgn.html
304 Gr- bakteri-LPS salınımı http://www.cat.cc.md.us/courses/bio141/lecguide/unit1/bacpath/lpsan.html
305 Hücre döngüsü  http://www.cellsalive.com/cell_cycle.htm
306 Hücre saati http://www.cellsalive.com/cell_cycle.htm
307 HIV http://www.cellsalive.com/hiv2.htm
308 MAYOZ http://www.cellsalive.com/meiosis.htm
309 Mitoz http://www.cellsalive.com/mitosis.htm
310 Bakteriophage http://www.cellsalive.com/phage.htm
311 Fotosentez http://www.cix.co.uk/~argus/Dreambio/photosynthesis/photosynthsis%20animation.htm
312 sunumlar http://www.croptechnology.unl.edu/download.cgi
313 Fotosentez-ışıkhttp://www.cst.cmich.edu/users/baile1re/ bio101fall/enzphoto/photoanima.htm#
314 Mitoz http://www.digischool.nl/bioplek/animaties/cel/mitose.html
315 DNA http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/animations.html
316 Dizi analizi http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/cycseq.html
317 DNA çipleri http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/dnachip.html 
318 Elektroforez http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/electrophoresis.html
319 PCR http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/pcr.html
320 DNA restriksiyon http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/restriction.html
321 Transformasyon http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/transformation1.html
322 Adhezyon http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/transformation2.html
323 Göz disseksiyonu http://www.exploratorium.edu/learning_studio/cow_eye/step13.html
324 Menstruasyon devri http://www.fertilitylifelines.com/fertilityhealth/biology/naturalcycle.jsp
325 HIV Hücre Döngüsü http://www.galaxygoo.org/hiv/hiv_lifecycle.html 
326 Yağ kullanımı http://www.hhmi.org/biointeractive/obesity/usefat/index.html 
327 RNA http://www.hhmi.org/biointeractive/rna/rnai/index.html 
328 Aktif ve Pasif taşıma http://www.hschickor.de/akcarr.html
329 Transkripsiyon ve translasyon http://www.hschickor.de/animat.html
330 DNA replikasyonu http://www.hschickor.de/dnarepli.html
331 Sinapslar http://www.hschickor.de/synaps.html
332 H.zar proton geçişi http://www.humboldt.edu/~serc/animation.html
333 Hücre biyolojisi http://www.johnkyrk.com/
334 Aminoasit ve proteinler http://www.johnkyrk.com/aminoacid.html
335 Hücre Anotimisi http://www.johnkyrk.com/CellIndex.html
336 Hücre Membranı http://www.johnkyrk.com/cellmembrane.html
337 Choromosom Structure http://www.johnkyrk.com/chromosomestructure.html
338 Difüzyon http://www.johnkyrk.com/diffusion.html
339 DNA Anatomisi http://www.johnkyrk.com/DNAanatomy.html
340 DNA Replikasyonu http://www.johnkyrk.com/DNAreplication.html
341 DNA-RNA http://www.johnkyrk.com/DNAtranscription.html
342 Glikolizis http://www.johnkyrk.com/glycolysis.html
343 Golgi http://www.johnkyrk.com/golgiAlone.html 
344 hücre biyolojisi http://www.johnkyrk.com/index.html 
345 Krebs http://www.johnkyrk.com/krebs.html
346 MAYOZ http://www.johnkyrk.com/meiosis.html
347 ETS-mitokondri http://www.johnkyrk.com/mitochondrion.html 
348 Mitoz http://www.johnkyrk.com/mitosis.fr.html
349 pH http://www.johnkyrk.com/pH.html
350 Fotosentez ışıklı evre http://www.johnkyrk.com/photosynthesis.html
351 Fotosentez Karanlık evre http://www.johnkyrk.com/photosynthesisdark.html
352 Kağıt kromotrogifisi http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/Chrom%26Elpho.html
353 DNA Replikasyonu http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/DNA%20Replication%20-%20long%20.html
354 Enzim aktivitesi http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/Enzyme%20activity.html
355 Mayoz http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/meiosis.html
356 Mitoz http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/mitosis.html
357 Protein Sentezi http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/Protein%20Synthesis%20-%20long.html
358 Na-K POMPASI http://www.msjensen.gen.umn.edu/1135/Links/Animations/default.html
359 RNA http://www.nature.com/focus/rnai/animations/animation/animation.htm
360 Oksidatif fosforilasyon http://www.nature.com/nrg/journal/v2/n5/animation/nrg0501_342a_swf_MEDIA1.html
361 Enzyme animation http://www.nd.edu/~aostafin/CRCD/index7.htm
362 Mayoz http://www.pbs.org/wgbh/nova/baby/divi_flash.html
363 Kanser büyümesi http://www.pbs.org/wgbh/nova/cancer/grow_flash.html
364 DNA yapısı http://www.pbs.org/wgbh/nova/genome/dna.html 
365 PCR http://www.people.virginia.edu/~rjh9u/pcranim.html
366 Big bang http://www.schoolscience.co.uk/flash/bang.htm
367 Aktin-Miyozin http://www.sci.sdsu.edu/movies
368 Aktin-miyosiz http://www.sci.sdsu.edu/movies/actin_myosin_gif.html
369 glikolizis http://www.science.smith.edu/departments/ Biology/Bio231/glycolysis.html
370 Aerobik Solunum http://www.sp.uconn.edu/~terry/Common/respiration.html
371 MiTOZ ve MAYOZ http://www.stanford.edu/group/Urchin/ameiosis.htm
372 ATPase-Osmos-Mayoz-Mitoz-DNA replikasyonu http://www.stolaf.edu/people/giannini/biological%20anamations.html
373 ETS-mitokondri http://www.stolaf.edu/people/giannini/biological/mitochondrial elektron transport
374 Glikoz http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/carbonhydrates/glucose.swf
375 mikrotübüller http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/cellstructures/micro%20slide.swf
376 Enzimler http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/enzymes/enzyme.swf
377 Enzimler http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/enzymes/G-3-P%20mech..swf
378 Enzimler http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/enzymes/transition%20state.swf
379 Hücre zarı http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/lipids/membrane2.swf
380 ATP sentezi http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/metabolism/atpsyn2.swf
381 ETS-mitokondri http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/metabolism/mido%20e%20transport.swf
382 Difüzyon http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/transport/project.swf
383 animasyon genel http://www.sumanasinc.com/webcontent/animation.html
384 DNA çipleri http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/majorsbiology/dnachips.html
385 Fotosentez-ışık http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/majorsbiology/harvestinglight.html
386 Böbrek yapısı http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/majorsbiology/kidney.html
387 döllenme ve gelişme http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/majorsbiology/ovarianuterine.html
388 protein life cycle http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/molecularbiology/lifecycleprotein_fla.html
389 Protein Salgılanması http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/molecularbiology/proteinsecretion_fla.html 
390 kuş davranış http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/nonmajorsbiology/behaviors.html
391 DNA http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/nonmajorsbiology/dnalibrary.html
392 tüp bebk-gastrulasyon http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/nonmajorsbiology/invitrofertilization.html
393 protein yapısı http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/nonmajorsbiology/proteinstructure.html
394 Kök hücre http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/nonmajorsbiology/stemcells.html
395 Kök hücre http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/stemcells.html
396 DNA REPLİKASYONU http://www.tokyo-med.ac.jpgenetindex-e.htm
397 Osmoz mekaniması http://www.tvdsb.on.ca/westmin/science/sbi3a1/Cells/Osmosis.htm
398 AMİNO ASİT http://www.tvdsb.on.ca/westmin/science/sbioac/biochem/amino.htm
399 Hidroliz sentez http://www.tvdsb.on.ca/westmin/science/sbioac/biochem/condense.htm
400 TRİGLİSERİDLER http://www.tvdsb.on.ca/westmin/science/sbioac/biochem/triglyc.htm
401 Glikoliz http://www.tvdsb.on.ca/westmin/science/sbioac/energy/glycolys.htm 
402 DDT - malariada evrimleşme http://www.usuhs.mil/pmb/TPH/ddt-malaria-container.html
403 Cell Death http://www.whfreeman.com/kuby/content/anm/kb04an01.htm
404 Hamilelik Testi http://www.whfreeman.com/kuby/content/anm/kb07an01.htm
405 Hücre yapısı http://www.wiley.com/legacy/college/boyer/ 0470003790/animations/cell_structure/cell_structure.htm
406 Beyin ve yapısı http://www.wisc-online.com/objects/framz.asp?objID=OTA502
407 Nöronlar http://www.wisc-online.com/objects/index_tj.asp?objid=AP11804
408 İskelet sitemi http://www.wisc-online.com/objects/index_tj.asp?objid=AP12104
409 Protein sentezi http://www.wisc-online.com/objects/index_tj.asp?objid=AP1302
410 Lipid http://www.wisc-online.com/objects/index_tj.asp?objid=AP13204
411 Hayvan ve Bitki Hayat Döngüsü http://www.wisc-online.com/objects/index_tj.asp?objid=BIO104 
412 Lipit sentezi http://www2.nl.edu/jste/lipids.htm
413 Transkripsiyon http://www-class.unl.edu/biochem/gp2/m_biology/animation/gene/gene_a2.html
414 immunobiology www.blink.uk.com/immunoanimations